قانون تأمين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از‌خشكسالي و يا سرمازدگي مصوب 1383/7/22
قانون تأمين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از‌خشكسالي و يا سرمازدگي   ‌ماده 1 - به منظور كاهش مشكلات استانهائي كه از خشكسالي و يا سرمازدگي‌متحمل خسارت شده‌اند، دولت موظف است در سال 1383 علاوه ...
قانون مدني در مورد نهر و قنات و چشمه و حریم
قوانین مدنی در مورد نهر و قنات و چشمه و حریم مصوب سال 1307/02/18.   ماده 96: چشمه واقعه در زمين كسي محكوم به ‌ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي ...
قانون راجع به قنوات
قوانین مربوط به قنات ها مصوب سال 1309/06/06 در 9 ماده   ماده اول : اگر كسي مالك چاه قنات يا مجراي آبي در ملك غير و يا در اراضي مباحه باشد تصرف صاحب چاه يا صاحب مجري در چاه ...
قانون تكميل قانون قنوات
قانون تکمیلی قانون قنات ها مصوب سال 1310/06/13 . ماده ذيل در تحت نمره 10 تصويب و به قانون راجع به قنوات مصوب 6 شهريور ماه 1309 اضافه مي‌شود.   ماده 10 : هر گاه اشخاص متعدد در رودخانه و ...
قانون اراضي مستحدث و ساحلي
قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب سال 1354/04/29 . قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16/4/1354، در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم تيرماه يك هزار و سيصد و ...
قانون آب و نحوه ملی شدن آن
‌قانون آب و نحوه ملی شدن آن - مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۲ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ امرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.این قانون دارای شصت ...
ضوابط تعيين‌تكليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالكانه اراضي باير و موات اصلاحات ارضي
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۴۲۱۹۵/۰۲۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط تعيين تكليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالكانه ...
‌قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل1348/3/5
قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل   ‌مصوب 1348.3.5‌ماده 1 - به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون&zwnj ...
لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور1359/4/3
لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359/4/3 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران   ماده 1- هر كس از آب لوله كشي و انهار آبياري و شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غير ...
‌قانون توزيع عادلانه آب1361/12/16
فصل اول - مالكيت عمومي و ملي آب‌ماده 1 - بر اساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره‌ها و هر مسير طبيعي‌ديگر اعم ...
‌قانون الحاق سه تبصره به قانون توزيع عادلانه آب1361/12/16
ماده واحده - سه تبصره ذيل به ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب اضافه مي‌شود:   ‌تبصره 1 - وزارت نيرو مكلف است ميزان بخشودگي مصرف آب مشروب شهرهاي بزرگ و كوچك را به منظور كمك به طبقه ...
قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي1362/5/18
قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي   تاريخ تصويب: 18/5/1362ماده 1: از تاريخ تصويب اين قانون وظيفه حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي و احياناً اصلاح مسير آنها با رعايت كامل اصل 78 ...
‌قانون الحاق دو تبصره به ماده 43 قانون توزيع عادلانه آب1364/8/14
‌ماده واحده - تبصره‌هاي ذيل به ماده 43 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361.12.16 مجلس شوراي اسلامي اضافه مي‌گردد.   ‌تبصره 1 - در مواردي كه دولت قادر به پرداخت به صورت نقدي نيست ...
قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب1369/6/26
قانون تثبیت آب بهای زراعی   ماده واحده ـ ازتاريخ تصويب اين قانون آب بهاء دريافتي از كشاورزان وزارعين با توجه به اولويت تخفيف براي زراعت هاي استراتژيك به شرح زير است. 1ـ متوسط آب بهاء از آب هاي تنظيم ...
قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه1371/11/25
قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه   تاريخ تصويب: 25/11/1371ماده واحده : از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت ...
قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح1376/8/7
قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح   ماه واحده – تمام وزارتخانه ها ،شركتها ، موسسات و سازمانهاي دولتي و دستگاهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است ،همچنين نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) مكلفند ...
قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين 1384/4/22
ماده واحده – به وزارت نيرو ( شركت هاي آب منطقه اي سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان ) اجازه داده مي شود در مناطق ممنوعه به منظور تامين نياز ضروري آب مصرفي و شرب وبهداشت ...
عناوین
1238 بازدید
قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري1389/4/23
1300 بازدید
‌قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري مصوب 29 ارديبهشت ماه 1322
1230 بازدید
‌قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور lمصوب يازدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار
1297 بازدید
‌قانون حفظ و حراست منابع آب‌هاي زيرزميني كشور ‌مصوب 1345.3.1
1257 بازدید
از قانون بودجه 80 کل کشور
1246 بازدید
از قانون بودجه سال 1381 كل كشور
1277 بازدید
قانون تأمين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از‌خشكسالي و يا سرمازدگي مصوب 1383/7/22
1343 بازدید
قانون مدني در مورد نهر و قنات و چشمه و حریم
1325 بازدید
قانون راجع به قنوات
1291 بازدید
قانون تكميل قانون قنوات
1301 بازدید
قانون اراضي مستحدث و ساحلي
1254 بازدید
قانون آب و نحوه ملی شدن آن
1268 بازدید
ضوابط تعيين‌تكليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالكانه اراضي باير و موات اصلاحات ارضي
1333 بازدید
‌قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل1348/3/5
1255 بازدید
لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور1359/4/3
Top