تهیه وتدوین فرآیند

برای موفقیت درهرامری لزوم شناخت وچگونگی اقدام پیرامون آن از اهم اقدامات لازم می باشد.
تهیه فرآیند برای هرموضوعی موجب شفافیت آن موضوع،شناخت رده های مربوط،وظایف هریک ازاشخاص دخیل درموضوع ونحوه اقدام وحدوداختیارات آنان،ارائه درک مطلوب ازوظایف اعضاء ،تسهیل درروندکار،افزایش راندمان کاری ورضایت ارباب رجوع  می گردد.

ادامه...


مستند سازی

به منظور حفظ و تثبیت سرمایه و دارایی های ارگانهای دولتی و جلوگیری از پدیده موسوم به زمین خواری تعدد تجاوز به اراضی دولتی مستند سازی اموال غیر منقول اینگونه ارگانها از ضروریات و دغدغه اساسی هر دستگاه محسوب می شود.

به منظور حفظ و تثبیت سرمایه و دارایی های ارگانهای دولتی و جلوگیری از پدیده موسوم به زمین خواری تعدد تجاوز به اراضی دولتی مستند سازی اموال غیر منقول اینگونه ارگانها از ضروریات

ادامه...


آموزش و تربیت کارآموزان

امروزه اهمیت آموزش وبه روز رسانی اطلاعات موجود،برهیچ مدیرموفقی پوشیده نیست .لزوم هدایت وسکانداری هرارگانی بالا  بردن سطح دانش وآگاهی  پرسنل مختص آن ارگان می باشد .
هرچند آب واراضی وحقوق مربوط به آن ازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست ولی بااین وجود درهیچ یک ازمقاطع  تحصیلی به طوراختصاصی به این موضوع توجه چندانی نشده است.نظربه اهمیت ویژه 

ادامه...


آب های سطحی

خلاصه جريان پرونده :اوراق پرونده حكايت دارد كه آقاي كيكاوس ... و غيره دادخواستي بطرفيت آقاي اسداله ...و غيره به خواسته ...

آب های زیر زمینی

گردشکار – پس از ارجاع پرونده باین شعبه و ثبت بکلاسه بالا و تعیین وقت ریدگی و دعوت طرفین بتاریخ ...

عوارض پیمانکاری

2. به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان متن شرح تفصيلي مذكور به شرح زير مي‌باشد:1- مقدمهبا توجه ...

امور اراضی

در حال بارگزاری اطلاعات ... ...

 

 

 

 خدمات ما

 

 

 

ب و زمين به لحاظ اينكه از منابع مهم و اصلي توليد مواد غذایی هستند دومقوله جدايي ناپذير و مكمل محسوب مي گردند كه به تبع آن مسايل و مشكلات حقوقي و اجتمايي مربوط كاملاً به هم وابسته است نياز روز افزون به آب از يك طرف و كمبود اراضي مستعد از طرف ديگر در هر كشوري دولتمردان را به فكر انباشت آب از طريق احداث انواع سدهاي بتنی و خاكي و تغذيه مصنوعي و نيز حتي الامكان حفظ اراضي مستعد از طريق جلوگيري از دخل و تصرف

آب و زمين به لحاظ اينكه از منابع مهم و اصلي توليد مواد غذایی هستند دومقوله جدايي ناپذير و مكمل محسوب مي گردند كه به تبع آن مسايل و مشكلات حقوقي و اجتمايي مربوط كاملاً به هم وابسته است نياز روز افزون به آب از يك طرف و كمبود اراضي مستعد از طرف ديگر در هر كشوري دولتمردان را به فكر انباشت آب از طريق احداث انواع سدهاي بتنی و خاكي و تغذيه مصنوعي و نيز حتي الامكان حفظ اراضي مستعد از طريق جلوگيري از دخل و تصرف در بستر رودخانه ها ،اعطاء مجوز حفر چاه و منع حفر چاه ((حسب مورد)) ،احداث كانالهاي آبياري و غيره واداشت طبيعي است اين همه اقدامات كه در مواجهه مستقيم با مردم و خصوصاً كشاورزان بوده مشكلاتي از قبيل تملك اراضي ،حفر چاه ، اعطاء مجوز در حريم چاه ،رفع تجاوز از بستر و ... به دنبال داشته باشد.
نظر باينكه تا كنون در اين خصوص رويه هاي خاصي وجود نداشته و بعضاً سليقه اي عمل مي شده و مهمتر از همه چنين جمع و تخصص ثبت شده اي در سطح كشور فعاليت نداشته است لذا:


عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین خبر ها و اطلاعیه ها با خبر شوید با عضویت در خبرنامه از جدیدترین خبر ها و اطلاعیه ها با خبر شوید با عضویت در خبرنامه از جدیدترین خبر ها و اطلاعیه ها با خبر شوید

تماس با ما

تبریز، خیابان امام روبروی مسجد کبود، ساختمان پزشکان طبقه 3 واحد D
info@waterlaw.ir
04135549510

Top