1 سلام.خوبین آقای محمدی ؟سوال داشتم مایک زمین زراعی داریم می خواهیم اون روبفروشیم ماوقتی می خواهیم اون رواندازه بگیریم باتوجه به اینکه نهری بین زمین ما وزمین همسایه وجودداردکه من وهمسایه آن راکشیدیم آیا وقتی می خواهیم ما زمین رامعامله کنیم نهربین ماتقسیم می شود؟ونصف نهرجززمین زراعی من محسوب می شود؟
سلام
اگر نهرفى مابين دونفرشريك بوده وعمومى نباشدهرتصميمى بين شركا وموافقت انان قابل اجراست ونهردرموردسوال فى مابين شمادونفر بوده ودر انتقال نيزسهام به شخص اخيراختصاص مى يلبد 
 
بله آقای محمدی این نهررادونفری توافقا اینجاکردیم پس وقتی می خواهیم زمین رااندازه گیری کنیم وبفروشیم باید ازوسط نهراندازه بگیریم وتانصف نهرمال من ونصف دیگر مال همسایه ام هست.درسته؟
 
دراينگونه موارداصولانهررااندازه نمى گيرندبلكه زمين كه به متراژمعين فروخته مى شه درمبايعه نامه قيدمى كنندحد مثلا شرقى نهرمشترك وقيدمينمايندنهرواقع درحدمثلاشرق زمين موردمعامله مشترك بين اين دوزمين است
2 وقتي جدول ابي در يك روستا از حيظ انتفاع مي افتد ديگر هيچ گونه اثري ازش نيست و در تمام طول مسير كشاورزان به انحا مختلف ان را پر نموده و انرا صاحب شده انداز طرفي وظيفه ابرساني هم بهةكانال سيماني مكانيزه در بالادست منتقل شده تكليف اين جدول متروكه بستر و حريم ان چيست ؟؟؟اسا هنوز به دولت تعلق دارد ؟؟؟ در قانون تعيين تكليف ابها اشاره اي به جداول متروكه نشده از طرفي در ماده دو امده كه ..... داراري اب دايمي يا موقتي ....از ديگر سو كانال / جدول / نهر و ... با اب معنا پيدا ميكند و مفهوم دارد و اب علت
باسلام
اولا منظورازجدول ابى معلوم نيست لكن درصورتيكه منظورنهرباشددونوع نهرمتصوراست نهرعمومى ونهرخصوصى
تكليف انهارعمومى درماده ٢ قانون توزيع عادلانه اب مشخص است ودرصورتيكه كاربردنهرازبين رفته باشدمثلا اراضى تحت ابيارى نهرتبديل به مسكونى شده وبه هردليلى معلوم گرددازان استفاده اى نشده ونخواهدشدصرفاحريم ازبين رفته وبسترحتى متروك متعلق به حكومت است 
درصورتيكه كانالى بجاى همان نهروبه همان منظوراحداث شده باشدوزارت نيرومى تواندبسترنهرمتروك رابه اجاره واگذارنمايد
درهرصورت درچنين مواردى تبصره ٤ ماده ٢ قابليت اعمال ندارد
درانهارخصوصى كه ازاراضى چندين نفرعبورمى كندنيزدرصورتيكه مواردذكرشده محقق گرددبايستى اعراض صاحب ياصاحبان حق درمراجع قضايي ازبين رودكه دراين صورت حريم وبسترى متصور نيست ماده39 - ازقانون توزيع عادلانه اب :هر نهري كه در زمين ديگري جريان داشته در صورت ثبوت اعراض ذيحق در محاكم قضايي حق مجرا از بين خواهد رفت.
 
استاد گرامي در همان ماده دو اصلا صحبتي در خصوص انهار يا جداول متروكه نشده و ثانيا بستر با اب معنا دارد بستر بدون اب كه محلي از اعراب ندارد !!!
در تبصره ٤ هم همينطور 
در ماده دو امده ..... اعم از اينكه دايمي يا فصلي .....
پس تكليف روشن است !
بنظر بنده بستر بدون اب معنا نميدهد و دولت هم حاكميتي ندارد
ببخشيد كه وقت شما را ميگيرم
با احترام و تشكر فراوان
 
سلام
درماده ٢ وتبصره٤ به انهاراشاره شده
مواد٤٠،٣٩،٣٦،٣٥ و٤١ مطالعه شود
ازايين نامه مربوط به بستروحريم رودخانه ها انهار و... مصوب٧٩/٨/١١ مواد١ بندج ومواد١١،١٠،٨ و١٣
ونيزمواد١ و٩ لايحه قانونى رفع تجاوزازتاسيسات اب وبرق كشورمصوب٥٩/٤/٣ ملاحظه شود
 
 
3 با سلام من درسال ۹۱ یک چاه کشاورزی ازشخصی خریدم واستلامات رادر مورد چاه وزمین از طریق دفترخانه انجام دادم و سند رابنام خود کردم وهمانجا وکالت و رضایت نامه محضری برای تغیرنام پروانه گرفتم بعد از مدتی فهمیدم این چاه که به ما نشان داده غیر مجاز است وپروانه مال چاهی است که ۱۰۰۰ متر با ما فاصله دا رد می خواستم ببینم که پروانه چاه را میشود از ان مزرعه به زمین خودم انتقال دهم
سلام
استحضارداشته باشيدوفق قانون توزيع عادلانه اب انتقال چاه به تبع زمين امكان پذيراست حال اگراراضى ابخورچاه منتقل شده باشه امكان اقدام وجوددارد درغيراينصورت هرمقدارازاراضى كه منتقل شده باشدهمانقدرسهم چاه انتقال مى يابدرچاه غيرمجازمحكوم به فناست
4 سلام آقای مهندس با عرض احترام در وبلاگ یا سایتتون فرمودید حریم چشمه برابر 250 گز می باشد .آیا این حریم ساختمانی چشمه می باشد .آیا شخم و شیار و کشت نیز شامل این حریم می باشد یا نه .
سلام حريم براى كمال انتفاع است درصورتيكه اعمال موردنظرشما خسارتى به چشمه واردنسازدموردى نداردحريم صرفا براى جلوگيرى ازضرربه ابدهى چشمه مى باشد
5 آقای محمدی سلاممن دکترعارضی هستم و مشخصات شما را با جستجو در محیط وب پیدا کردم.جناب آقای محمدی مساله ای که پیرامونش مزاحم شما شدم این هست که پدرمن در روستایی از توابع کاشان باغی را خریداری کردن و اونو به ثبت رسوندند.این اب از چشمه و قنات آبیاری میشه.این آب اکثر مالکین اون اربابان زمان رضاخانی با همون طرز تفکر هستن.ما هم درخواست ثبت 6 ساعت اب چشمه را به اداره ثبت دادیم که یک مرحله آگهی شد و بعد با اعتراض این افراد مواجه شدیم.به دستور رییس دادگاه کارشناس ثبتی به اداره ثبت محل رفت و گزارش داد
باسلام
اثبات حقابه بدوا با مراجعه به دفاترجز جمع قدیم ادارات آبیاری  ممکن است
درصورت عدم وجودچنین دفاتری در اداره مذکور استشهادیه محلی با تاییدشورای ده مبی برسبق استفاده مفیداست برای اخذنتیجه بهترمی توان ازطریق تامین دلیل توسط کارشناس با اشاره به وجود درختان مثمروغیرمثمر، سن آنها، عدم امکان شرب ازمحل دیگر و...اقدام کرد
چشمه به آبی می گویندکه بصورت خودجوش از زمین بیرون می آید
چشمه سار زمینی که چندچشمه داشته باشد یا جایی که جشمه های متعددی داشته باشد
قنات  ازچندین چاه که درزیرزمین بوسیله کانالی به هم پیوسته بوده ونهایتاآب ازطریق مظهرآن بدون دخالت عوامل فیزیکی(تلمبه پمپ و..) به سطح زمین می رسد
 
سلام
جناب آقای محمدی ممنون از جوابتون
خواستم بپرسم آیا ارائه ماده 45 ایشان درست هست با توجه به اینکه چشمه ما از قدیم ثبت شده و دارای گردش ساعت آب است یا خیر؟
اگر نیست ما واسه دفاع به چه ماده یا لایحه ای اشاره بکنیم؟
ممنون میشم
اگر ممکن بود یه شماره تماس یزارید من خدمتتون تماس بگیرم..
 
6 سلام و عرض ادب آقای محمدی ببخشید مزاحم شدم اگر لطف کنید راهنمایی بفرمایید عمری دعاگو شما خواهم بود .مشکل بنده این است که بنده مالک زمینی هستم که ششدانگ متعلق به بنده بوده و درون زمین چشمه آبی وجود دارد ، قدمت آن شاید به چند صد سال برسد . چشمه نیز متعلق به بنده و سالیان سال در ید نیاکان بنده بوده است . چندین سال پیش برای استفاده بهینه از چشمه کمی چشمه را گود کردیم عملا تنقیه انجام دادیم . حال سوال اینجانب این است که آیا همسایه ما حق دارد چاه حفر کند در کنار این چشمه ، استدلال می کند که دیگر ا

بعد اینکه چگونه میشود پروانه بهره برداری گرفت و آیا این چشمه جزو حقوق مکتسبه بنده محسوب می شود طبق ماده ۹۶ مدنی (اهالی روستا گواهی میدهند که قبل تولدشان این چشمه موجود بوده است )؟
با سپاس فراوان

7 سلام و عرض ادب آقای محمدی ببخشید مزاحم شدم اگر لطف کنید راهنمایی بفرمایید عمری دعاگو شما خواهم بود .مشکل بنده این است که بنده مالک زمینی هستم که ششدانگ متعلق به بنده بوده و درون زمین چشمه آبی وجود دارد ، قدمت آن شاید به چند صد سال برسد . چشمه نیز متعلق به بنده و سالیان سال در ید نیاکان بنده بوده است . چندین سال پیش برای استفاده بهینه از چشمه کمی چشمه را گود کردیم عملا تنقیه انجام دادیم . حال سوال اینجانب این است که آیا همسایه ما حق دارد چاه حفر کند در کنار این چشمه ، استدلال می کند که دیگر ا
سلام
وفق قانون چشمه واقع درزمین متعلق به‌صاحب زمین است مگرآنکه کسی عینا”یاانتفعا” درآن حقی داشته باشد
هرگونه لایروبی وتعمیق وغیره منابع آب زیرزمینی بایستی بااذن وزارت نیروباشد
اگراقدام شما درحدی است که آنراتبدیل به چاه نموده باشیداین عمل غیرمجازمی باشد
درصورتیکه اعاده به وضع سابق ممکن باشدبهتراست اقدام نموده وبعدا اگرنیازی به هرگونه عملیاتی باشدازوزارت نیرومجوزلازم اخذوسپس اقدام فرمایید
حفرهرگونه چاهی درحریم ضرری چشمه ممنوع می باشدوتشخیص حریم نیزبامامورین صلاحیت دار آب منطقه ای می باشد
درصورتیکه چاه بامجوزحفرمی گرددمی توانیدبه اداره مربوط اعلام فرماییدکه درصورت تضرربه چشمه قطعا” تصمیم دیگری خواهندگرفت
لکن درصورت غیرمجازبودن چاه وعدم شمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب به صرف اعلام به وزارت نیرو مشارالیهم مکلف به جلوگیری ازاقدامات مذکورمی باشند
 

سلام و عرض ادب مجدد 
با سپاس که بر حقیر منت نهادید و راهنمایی فرمودید . از راه دور دست بوس و دعاگوی جنابتان هستم . 
متاسفانه بنده بی اطلاع و از آنجا که شورای روستا قبل از بنده چشمه آبی را گود نمیدند بنده نیز اینکار را کردم 
حال اینکه آیا نهایت ۳ متری که بنده به صورت استخر نه به صورت میله چاه حفر کردم آیا دیگر ماهیت چشمه ندارد با اینکه اگر گودال پر شود  بازهم از بالای آن آب  جاری می شود .و آیا می توانم امید به اخذ پروانه داشته باشم 
مجددا از اینکه قابل دانستید و وقت گرانبهای خود را به پاسخگویی اختصاص دادید بی نهایت سپاسگذار و قدردانتان هستم .

Top